Dan Dušek architekt

     DAN DUŠEK   ARCHITEKT

Textové pole:      DAN DUŠEK   ARCHITEKT

Vážení, dovolte, abych Vás stručně seznámil s činností firmy     DD - A     a  současně    s její nabídkou služeb.

Základní činností firmy je  zpracování  moderních architektonicko - urbanistických návrhů v jednotlivých fázích projektové dokumentace.

V tendencích současné moderní světové architektury a designu se snažíme navrhovat stavby občanské vybavenosti, stavby pro bydlení, průmysl a zemědělství.

Nejnovější materiály, technologiE a postupy jsou aplikovány v projektech                   s důrazem kladeným na ekologii, ekonomiku, rychlost a kvalitu výstavby, provoz.

Samozřejmostí je tvorba  modelů, vizualizací staveb či interiérů dle požadavků zákaznika.

Nabízíme kompletní služby od A DO Z - OD záměru, projekt, inženýring, soutěžE - výběr nejvhodnějšího dodavatele, FINANCOVÁNÍ, Realizaci stavby.